Category Archives for Kinh tế

Tư duy chủ động (Active Mindset): Để không còn cảm thấy chán (mọi thứ)

“Chán quá”. Lần cuối cùng bạn nói câu này là lúc nào thế? Tôi cá là cách đây không lâu đâu.Nếu bạn cho tôi 4 phút, tôi sẽ nói với bạn lý do tại sao đây

Đọc tiếp