Phan Văn Hợp
Sinh ngày: 10/12 (ngày sinh trên CMND)
Ngày sinh gốc: 01/08 thuộc cung Sư Tử
Quê quán: Thị trấn Ea Súp  - Tỉnh Đắc Lắc