Giới Thiệu

Phan Văn Hợp

Ngày sinh gốc: 01/08

Cung Sư Tử

Quê quán: Thị trấn Ea Súp  – Tỉnh Đắc Lắk